ماساژور

1 سال سابقه کار ، کارشناسی تربیت بدنی

فیزیولوژیست

آشنا به آناتومی بدن ، 2 سال سابقه کاری ، ساعت کاری منعطف

مشاور پزشکی

4 سال سابقه ، آشنایی با اصول روانشناختی کودک ، آشنا به رنگ شناسی