مینیسک چیست؟

مینیسک های داخلی و خارجی هلالی شکل صفحاتی از جنس فیبروکارتیلج درون مفصل زانو هستند.
مینیسکها سطوح مفصلی تقریباً صاف استخوان ساق پا را به محل های کم عمقی برای قرار گرفتن استخوان ران تبدیل میکنند.
مینیسک ها به وسیله شاخه های جلویی و عقبی شان به ناحیه بین کندیلی استخوان ساق متصل میشوند اتصالات دو مینیسک باهم متفاوت است.
مینیسک داخلی شکل بیضی یا C شکل دارد و مینیسک خارجی شکل دایره ای یا O دارد.

عملکرد مینیسک های زانو چیست؟
عملکرد اصلی مینیسک ها کاهش استرسهای فشاری در مفصل زانو است عملکرد های دیگر شامل ثبات مفصل
حین حرکت ، لغزنده سازی غضروف مفصلی ، کاهش اصطکاک و هدایت حرکات آرتروکینماتیک مفصل زانو است.
هنگام راه رفتن نیروی فشاری وارده به مفصل زانو تقریبا به دو تا سه برابر وزن بدن می رسد ممکن است نیروهایی به اندازه 9 برابر وزن بدن حین حداکثر تلاش های ایزوکینتیک زانو به وجود می آیند.
مینیسکها تقریبا با سه برابر کردن سطح تماس مفصل ، فشار را به طور مشخص بر غضروف مفصلی کاهش می دهند. برداشتن کامل مینیسک خارجی حداکثر فشار را در سطح تماس تا 230 درصد افزایش می دهد که احتمال ایجاد آرتریت را زیاد میکند.
به طور واضح ترمیم جراحی به جای برداشتن مینیسک بهترین انتخاب درمان است در بعضی مواقع بعد از برداشتن کامل مینیسک ممکن است پیوند آلوگرافت مینیسک با اهداف کاهش تخریب غضروف مفصلی انجام شود.
مینیسک ها در حدود نیمی از کل بارهای وارده بر مفصل زانو را کاهش می دهند در هر قدم مینیسک ها در قسمت محیطی به علت فشرده شدن تغییر شکل پیدا می کنند این مکانیسم اجازه می دهد تا قسمتی از نیروی فشاری خنثی شود . مینیسک داخلی پاره ، بخصوص همراه با کنده شدن شاخ خلفی آن توانایی مینیسک را جهت خنثی کردن فشار از بین می برد و حفاظت از غضروف مفصلی و استخوان زیرین کاهش می یابد.
علت پارگی مینیسک چیست؟
پارگی های مینیسک شایعترین آسیب زانو می باشد که به صورت مکرر هم در افراد ورزشکار و هم افراد عادی اتفاق می افتد.
براساس تحقیقات 50% همه آسیب های حاد لیگامان های متقاطع قدامی با آسیب همزمان مینیسک همراه است.
به طور کلی پارگی های مینیسک اغلب به دنبال چرخش شدید استخوان ران ، روی زانویی که تقریبا خم شده است و در حالت تحمل وزن قرار دارد اتفاق میافتد. چرخش در درون زانویی فشرده شده می تواند باعث گیر افتادگی و خارج شدن مینیسک از جایش شود. مینیسکی که از جایش خارج و قسمتی از آن جدا شده باشد
می تواند به صورت مکانیکی مانع حرکات زانو شود و سندروم زانوی قفل شده را به وجود آورد.
مینیسک داخلی دو برابر بیشتر از منیسک خارجی دچار آسیب میشود مکانیسم آسیب اغلب به صورت یک نیروی خارجی است که به سمت خارج زانو وارد میشود. این نیرو که اغلب به عنوان نیروی والگوس نامیده می شود باعث ایجاد یک وضعیت والگوس شدید در زانو و متعاقب آن استرین لیگامان طرفی داخلی می شود.
ممکن است مینیسک داخلی بین سطوح فشرده شده و محل اتصال به لیگامان طرفی داخلی کشیدگی پیدا کرده، دچار پارگی شود.
مینیسکها در مفصل زانو باعث افزایش تطابق سطوح مفصلی ، کاهش اصطکاک در سطوح مفصلی ، توزیع مناسب مایع مفصلی جهت تغذیه غضروف ، کاهش و جذب نیرو های وارده بر غضروف و بهبود حرکات مفصل میشوند.

بهترین درمان پارگی مینیسک زانو چیست؟
در صورت پارگی مینیسک اگر شخص کاندید جراحی باشد قسمت پاره شده برداشته میشود و آرتروسکوپی بهترین راه برای انجام این کار است پس از ترمیم مینیسک بی حرکتی لازم است و بعد از 6 ماه فیزیوتراپی فرد از طریق الکتروتراپی توسط دستگاه های تنس الکتریکی ، تابش امواج التراسوند ، لیزرتراپی شروع میشود و با تمرین درمانی تخصصی و موبیلیزیشن همراه با تکنیک های دستی جهت افزایش دامنه حرکتی توسط فیزیوتراپیست و آسیب شناس ورزشی ، قسمت های آسیب دیده ترمیم و در پی آن کاهش درد و التهاب و در نهایت به وضعیت اولیه خود بازمیگردد.
در صورتی که فرد کاندید عمل جراحی نباشد درمان غیر جراحی آن بی حرکتی است و معمولاً در ضایعات محیطی مینیسک که قابلیت ترمیم وجود دارد انجام می شود.
در این درمان هدف اصلی در مرکز آُسیب شناسی و حرکات اصلاحی حفظ مکانیک مفصل زانو بوده و فرد تحت درمان اصلاحی ، جهت افزایش قدرت عضلات و حفظ بیومکانیک مفصل قرار می گیرد.

دیدگاه ها (0)

ثبت دیدگاه