درمان بیرون زدگی دیسک

بیرون زدگی دیسک کمر (Herniated Disc)

بیرون زدگی دیسک کمر یک نوع نسبتاً شایع بدتر شدن ستون فقرات است و اغلب با سایش و پارگی مربوط به افزایش سن در ناحیه ستون فقرات همراه است؛ اگرچه آسیب و سایر ضربه ها نیز می توانند به دیسک ها آسیب برسانند. این بیماری شرایطی را توصیف می کند که آسیب به دیسک باعث بیرون زدگی یا برجستگی آن به سمت خارج یا فتق شود، در نتیجه تماس با اعصاب نخاعی مجاور هنگام خروج از کانال نخاع، باعث درد و ناراحتی می شود.

گزینه های زیادی برای درمان بیرون زدگی دیسک کمر وجود دارد که به محل (قسمت فوقانی یا پایین کمر) و شدت (خفیف تا شدید) دیسک آسیب دیده و علائمی که تجربه می کنید بستگی دارد. به محض اینکه تشخیص شما از بیرون زدگی دیسک کمر از طریق تصاویر پزشکی تأیید شد – به طور معمول یا با ام آر آی یا سی تی اسکن به احتمال زیاد پزشک شما یک طرح درمانی محافظه کارانه برای مدیریت علائم طی چند ماه آینده تجویز می کند.

آخرین مورد های موفق